Interreg & Linea Trovata


Interreg is een verzamelnaam voor meerdere programma’s die zich inzetten voor grensvervaging in Europa. Meer specifiek probeert Interreg, gefinancierd door de Europese Unie, de samenwerking te bevorderen tussen regionale gebieden in verschillende landen met de focus op duurzame groei en jobs.

Welke thema’s pakt Interreg aan?

Alle programma’s focussen op een beperkt aantal aspecten van kernthema’s uit EU 2020. Deze werden op hun beurt doorvertaald naar de context van een programmagebied:

  • Overgang naar een kenniseconomie en versterking van innovatie
  • Overgang naar een koolstofarme economie
  • Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s
  • Valorisatie en duurzaam gebruik van milieu en/of hulpbronnen.

Kernthema’s als klimaatverandering en een verbetering van de levenskwaliteit voor de burger kleuren verder mee de invulling van deze thema’s.

Hoe werkt Interreg?

Het doel van EFRO-Interreg is het mee stimuleren van transities binnen scherp afgebakende onderdelen van bovenstaande domeinen en waarvoor een geïntegreerde internationale aanpak vereist is door een veelheid aan spelers, sectoren en bestuursniveaus.

Vlaanderen heeft de keuze gemaakt om deze programma’s in grote mate in te zetten als een versterkend instrument ten opzichte van het programma EFRO-Vlaanderen.

Projecten hebben een hoog open innovatie gehalte en mogen geen onmiddellijk commercieel en/of winstgevend karakter hebben. Verder moeten ze passen binnen wettelijke beperkingen inzake staatssteun.

Interreg & Linea Trovata

Om lokale valoriatie te maximaliseren lopen er verschillende initiatieven in Vlaanderen rond het opzetten van bedrijven op het gebied van OPV en CIGS.

Hierbij hebben een aantal ontwikkelaars, zoals Linea Trovata, in de voorbije jaren een sterke internationale positie kunnen verwerven.

Contact

Wenst u meer te weten over de initiatieven van Linea Trovata in het kader van Interreg? Aarzel dan niet om ons te contacteren!