Brandstofcellen


Wanneer is een brandstofcel interessant?

Voor grootverbruikers van elektriciteit  (>6000kWh) waarbij zonnepanelen (PV) niet volstaan of niet mogelijk zijn, is de investering in een brandstofcel een interessante optie.

Brandstofcellen laten vanuit aardgas een parallelle productie van warmte en elektriciteit toe met hetzelfde toestel. Dit verloopt efficiënter dan een gescheiden opwekking waarbij elektriciteit wordt opgewekt door een elektriciteitscentrale en warmte via een gasketel. De winst in primaire energiebesparing bedraagt minstens 42%.

Hoe werkt een brandstofcel?

De installatie bestaat uit 2 delen. In een reformer wordt het methaan, waar aardgas voor het grootste deel uit bestaat, met toevoeging van zuurstof uit de lucht omgezet in waterstof en CO2. Deze laatste wordt via een rookgaskanaal afgevoerd. De waterstof gaat vervolgens naar de brandstofcel waar eveneens met zuurstof uit de lucht water wordt gevormd. Bij deze reactie ontstaat warmte en elektriciteit. De warmte kan via een buffer worden ingekoppeld in een verwarmingsinstallatie en de elektriciteit kan net als bij zonnepanelen op het net worden gezet.

2kWh equivalent aardgas wordt omgezet in 750Wh elektriciteit en 1,1kW warmte.

De bijkomende warmte die nodig is voor verwarming of sanitair warmwater wordt geleverd door een nageschakelde ketel of warmtepomp.

Van belang voor de opbrengst van de installatie is dat de geleverde warmte steeds kan worden afgevoerd. Hiervoor moet er een grote buffer zijn of een afgiftesysteem met een retourtemperatuur van max 50°C. Koppeling met een zwembad is ideaal. Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan dan kan de brandstofcel 6000kWh elektriciteit produceren per jaar.