Energiemonitoring & regeling


Linea Trovata Warmtetechniek heeft heel wat ervaring met meting van energiestromen:

  • Gasmeters
  • Stookoliemeters
  • Warmte en koude via warmtemeters
  • Watermeters voor koud en warmwater
  • Elektriciteitsmeters

Deze verschillende meters werken op basis van pulsen of via Mbus en kunnen zowel lokaal als van op afstand worden uitgelezen voor beheer of kostenverdeling.

Specifiek voor het beheer warmtepompen en zonneboilers hebben we een logger met GPRS of WIFI communicatie naar een meetplatform voor visualisatie van metingen, automatische export van meetdata en alarmbeheer.

Deze logger heeft volgende meetmogelijkheden aan boord:

  • 2 rekenwerken voor meting van warmte- en koudestromen op basis van PT100 verschiltemperatuurmeting en pulsen van een debietmeter
  • 2 PT100 temperatuurmetingen voor temperatuur in boiler, buffer of buiten.
  • 1 pulsmeting voor een elektrische kWh meter
  • 1 analoge ingang voor een drukopnemer
  • Display met actuele en berekende waarden

Samen met Thermiek cvba biedt Linea Trovata Warmtetechniek vrij programmeerbare HVAC regelingen met visualisatie op basis van Beckhoff PLC’s. Deze worden toegepast in complexe warmtepompinstallaties voor beheer op afstand.