Sanitair


Bij plaatsing van een sanitaire installatie heeft Linea Trovata Warmtetechniek aandacht voor regenwaterrecuperatie en herwinnen van warmte uit afvalwater.

Regenwaterrecuperatie

Water wordt meer en meer schaars goed. Regenwater gebruiken voor toepassingen waar geen drinkwaterkwaliteit voor nodig is, is dan ook aangewezen en dikwijls ook een verplichting. Standaard wordt regenwater gebruikt voor WC-spoeling, wasmachine en buitenkraantjes.

Een regenwaterrecuperatiesysteem bestaat uit volgende delen:

  • Het regenwater wordt opgeslagen in een opslagsysteem. Dit kan een betonnen of kunststoffen put zijn die onder- of bovengronds wordt opgesteld. Belangrijk is dat het regenwater alvorens het in de opslag terechtkomt wordt gefilterd en ontdaan van bladeren en ander organisch materiaal. De opslag moet ook reinigbaar zijn.
  • Een regenwaterpomp zorgt dat het regenwater van de opslag naar een tappunt wordt gebracht. Dit kan met een pomp in de opslag of een bovengrondse pomp. Omwille van geluidshinder wordt meestal voor een pomp in de opslag gekozen.
  • Tenslotte is er een navul- of omschakelsysteem In droge periodes kan het voorkomen dat de regenwateropslag leeg raakt en dan moet er kunnen worden overgeschakeld op drinkwater.

Het meest eenvoudige is een navulsysteem. Hierbij wordt een kraan op drinkwater voorzien voor het bijvullen van de regenwateropslag. Manueel of elektronisch wordt dan een deel drinkwater in de opslag toegevoegd.

Er kan ook voor een omschakelsysteem worden gekozen in combinatie met een bovengronds opgestelde pomp. Wanneer de opslag leeg is wordt dit door de regeling gedetecteerd en wordt in de aanzuig een wisselklep omgeschakeld. Op moment dat er verbruik is zal de pomp geen regenwater meer aanzuigen maar drinkwater uit een klein reservoir dat in het toestel is geïntegreerd. Dit reservoir wordt bijgevuld met drinkwater via een vlottersysteem . Deze systemen worden in grotere gebouwen ingezet.

Recuperatie van afvalwarmte

Sanitair warmwaterproductie gaat bij warmtepompen gepaard met een slechter rendement. Daarom zijn er mogelijkheden om bij het gebruik van de douche een deel van de warmte te gaan herbruiken. Bij een douche is dit makkelijk gezien op hetzelfde moment een gelijk debiet warmwater naar de douche loopt als via de afvoer weer wegloopt.

Voor douches bestaan er warmtewisselaars waarin het koudwater dat naar mengkraan van de douche loopt wordt voorverwarmd door het afvalwater. Hiermee kan een belangrijke energiebesparing worden gerealiseerd.