Thermische opslagsystemen – slimme meter oplossingen


Waarom is het interessant om een thermisch opslagsysteem toe te passen?

Vanaf 2021 mogen nieuwe zonnepanelen niet meer werken met een terugdraaiende teller. Voor de bestaande installaties is dit verder toegelaten voor de eerste 15 jaar na keuringsdatum.  Dit betekent dat de komende jaren het voordeel van de terugdraaiende teller gradueel zal verdwijnen samen met het prosumententarief.

Bij zonnig weer wanneer de zonnepanelen meer stroom produceren dan het eigenverbruik, zal de teller dan niet meer terugdraaien, maar zal de geïnjecteerde stroom worden gemeten door een afzonderlijk injectie-meetregister op de slimme meter. Omgekeerd als de zonnepanelen te weinig stroom leveren, zal er bijkomende stroom uit het net moeten worden opgenomen die wordt gemeten door het afname-meetregister van de meter.

Beide registers worden verrekend aan een respectievelijk injectie- en afnametarief. Het injectietarief ligt lager dan het afnametarief waardoor het financieel interessant wordt om zoveel mogelijk eigen stroom te gaan verbruiken en het eigenverbruik te gaan optimaliseren.

De moeilijkheid is dat de tijdstippen van injectie en afname niet samenvallen maar veelal een paar uur in de tijd verschoven zijn.

Bijkomend zal met de komst van de slimme meter het injectie- en afnametarief per tijdstip gaan variëren door de marktwerking van vraag en aanbod op het Europese elektriciteitsnet. Bijvoorbeeld zal tijdens de weekenddagen bij zonnig of stormachtig weer, de stroom allicht goedkoop worden door het  grote aanbod hernieuwbare stroom.

Dit alles maakt dat er talrijke elektrische en thermische opslagsystemen en slimme toepassingen worden ontwikkeld om het eigenverbruik te gaan optimaliseren.

Welke systemen worden aangeboden?

Linea Trovata Warmtetechniek biedt warmtepompen aan die in combinatie met een buffervat warmte kunnen opslaan en compacte warmteopslagsystemen met een PCM materiaal (Phase Change Material).

Een moderne warmtepomp met buffervat kan via een power to heat regeling op de tijdsstippen dat er wordt geïnjecteerd de warmtepomp inschakelen en warmte laten produceren die wordt gebufferd. Op een later tijdstip wanneer er voor de stroom moet worden betaald kan deze goedkope warmte eerst worden verbruikt. Deze opslagtechniek heeft veel capaciteit en is veel goedkoper dan elektrische opslagsystemen. Een nadeel is het plaatsbeslag van een dergelijk systeem.

Een compacte warmteopslag zonder warmtepomp kan met een PCM (Phase Change Material). Het gaat om een zout in een kleine geïsoleerde buffer dat via een ingebouwde elektrische weerstand wordt opgewarmd  door zonnestroom en van vaste naar vloeibare toestand overgaat bij ongeveer 70°C. Wanneer er sanitair warmwater nodig is, stroomt het water door een ingebouwde warmtewisselaar als voorverwarming, koelt het zout weer af en wordt weer vast.

Doordat het zout van vast naar vloeibare fase gaat en omgekeerd kan er erg veel (latente) energie in een klein volume worden opgeslagen. Deze toestellen zijn dan ook ultracompact en kunnen in een keukenkast worden geïntegreerd. Dat maakt de toepassing in bestaande woningen en renovaties perfect mogelijk.

Linea Trovata Warmtetechniek beschikt over simulatiepakketten die toelaten om het zonneaanbod, de grootte van de thermisch buffer en batterij en de verbruikers op elkaar af te stemmen om een zo interessant mogelijke installatie te kunnen voorstellen.