Ventilatiesystemen C+ en D


Linea Trovata Warmtetechniek plaatst zowel C+ als D ventilatiesystemen.

Bij een C ventilatiesysteem wordt de buitenlucht via roosters in de ramen van leefruimtes en slaapkamers binnengebracht. De lucht wordt door het verwarmingssysteem opgewarmd en doorstroomt de woning via spleten onder deuren en doorvoeropeningen naar de natte ruimtes.  In badkamer, WC’s, berging en keuken wordt de lucht door een ventilator afgezogen.

C+ systemen worden intelligent geregeld door de afgezogen debieten in de natte ruimtes te gaan sturen met gemotoriseerde kleppen ifv vocht, CO2, enz… Hierdoor kunnen de afvoerdebieten worden beperkt en energie worden bespaard.

Het voordeel van deze systemen is dat er buiten de roosters in de ramen enkel in een paar ruimtes afzuiging moet worden voorzien. Het gaat dus om een beperkt kanalennet wat de bouwkundige impact in vooral renovatie haalbaar maakt.

Nadelig is het hogere energieverbruik, de volledige hoeveelheid ventilatielucht dient door het verwarmingssysteem te worden opgewarmd. Ook tochtverschijnselen door de koude buitenlucht die in de winter via de roosters binnenvalt zijn een aandachtspunt.

Een ventilatiesysteem D met warmterecuperatie omvat steeds een ventilatie-unit met warmtewisselaar. De aangezogen buitenlucht wordt daarmee verwarmd door dezelfde hoeveelheid bedorven lucht die weer naar buiten wordt geblazen.

Er wordt ingeblazen in de leefruimtes en slaapkamers via een toevoerkanaalstelsel en afgezogen in badkamer, WC’s, berging en keuken via een afvoerkanaalstelsel. Het systeem omvat dus merkelijk meer kanalen dan een systeem C waardoor het veelal ook enkel in nieuwbouw toepasbaar is.

Het grote voordeel is dat de verse lucht die wordt ingeblazen niet door de verwarming volledig moet worden opgewarmd. Het systeem is dus een stuk energiezuiniger. Bijkomend wordt de buitenlucht in de ventilatie-unit gefilterd waardoor pollen, roet en stof voor een groot deel niet meer in de woning terecht komen.

Nadelen zijn de hogere investering, meer plaatsbeslag door de unit en  kanalen en meer onderhoud.

De luchtkanalen worden in nieuwbouw meestal als flexibele kanalen uitgevoerd die in predallen worden geïntegreerd  of op de vloerplaat worden geplaatst. Deze systemen zijn achteraf ook reinigbaar.

In renovaties, soms in nieuwbouw maar zeker in grotere gebouwen worden luchtkanalen uitgevoerd als ronde of rechthoekige verzinkte metalen kanalen. Hierin zijn grote diameters en afmetingen  mogelijk maar moet goed het plaatsbeslag worden bekeken. Ofwel blijven de kanalen zichtbaar ofwel worden verborgen in omkastingen, kokers en valse plafonds. Door het voorzien van de nodige openingen blijven ze ook reinigbaar.

Linea Trovata Warmtetechniek voorziet na plaatsing steeds een inregeling en inregelverslag.