Afgiftesystemen


Welke systemen zijn er om warmte af te geven bij lage aanvoertemperaturen?

Voor gebouwverwarming zijn volgende belangrijkste afgiftesystemen ter beschikking:

Vloerverwarming is de standaard voor verwarming in nieuwbouw. Er bestaan verschillende systemen specifiek voor nieuwbouw maar ook voor renovatie.

Door de grote actieve oppervlakte kunnen grote vermogens bij lage aanvoertemperaturen worden afgegeven waardoor ook in matig geïsoleerde woningen met vloerverwarming kan worden gewerkt. Vloerverwarming kan in combinatie met passieve koeling ook als topkoelsysteem worden ingezet. Meer en meer worden bedrijfshallen volledig van industriële vloerverwarming voorzien.

Bij wandverwarming worden de buizen in de wand ingepleisterd of geïntegreerd in afbouwplaten. Wandverwarming wordt vaak als bijkomende verwarming voorzien in badkamers of in renovaties waar de vloer niet kan worden vervangen. Wandverwarming leent zich eveneens voor koeling.

In kantoren waar een groter koelvermogen verreist is zijn klimaatplafonds een performante oplossing. Veelal worden ze geïntegreerd in een systeemplafond.

Wanneer de nodige wandoppervlakte niet ter beschikking is kunnen ventilo-convectoren of lage temperatuur radiatoren worden ingezet.

Ventilo-convectoren zijn toestellen voorzien van een gevinde warmtewisselaar met een ventilator. Deze zorgt voor de nodige luchtstroming bij geringe opwarming van de verwarmingslucht. Ze kunnen tegen de muur worden geplaatst maar bestaan ook in vloertoestellen, inbouwtoestellen voor verdoken opstelling en kunnen worden geïntegreerd in valse plafonds. Ventilo- convectoren kunnen koelen zowel met passieve als actieve koeling. Ook klimatisatie van bedrijfsruimtes kan met deze toestellen.

Recent zijn er ook ultra lage temperatuurradiatoren op de markt gekomen. Deze radiatoren zijn net als ventilo- convectoren intern voorzien van kleine ventilatoren. Warmteafgifte gebeurt ook door een stuk straling.

Na een grondige energetische renovatie kunnen in sommige gevallen ook de bestaande radiatoren volstaan voor verwarming. In vele gevallen zijn deze radiatoren reeds bij installatie overgedimensioneerd waardoor zelfs bij lagere aanvoertemperaturen ze voldoende verwarming kunnen leveren. Voor deze oplossing dient dus steeds het afgegeven en het vereiste vermogen te worden gecontroleerd!