Zonneboilers


Hoe werkt een zonneboiler?

Zonneboilers zetten zonlicht om in warmte bruikbaar voor de opwarming van warmwater, verwarming van gebouwen, zwembaden of processen.

Zonneboilersystemen zijn opgebouwd uit 2 hoofdcomponenten:

De zonnecollector op het dak zet het zonlicht om in warmte. De zonnestralen die op de absorber invallen worden omgezet in warmte welke naar de boiler wordt overgedragen via geïsoleerde leidingen.

In de boiler wordt de warmte overgedragen het warmwater of verwarmingswater door een warmtewisselaar onder in het vat. Het opgewarmde water verzamelt zich bovenaan de boiler. Bij onvoldoende zon zorgt een bijkomende warmtewisselaar hoger in het vat voor de nodige naverwarming via de ketel of warmtepomp, een elektrische weerstand is ook een alternatief. Die naverwarming zorgt ervoor dat dus steeds het nodige comfort kan worden geleverd!

Welke types zonnecollectoren bestaan er?

Het meest bekend zijn vlakke plaat collectoren. Deze rechthoekige zonnecollectoren bestaan uit een geïsoleerde aluminium omkasting waarin de absorber is gemonteerd. De voorzijde is voorzien van glas. Ze worden ingezet voor opwarming van warmwater en eventueel als voor ondersteuning van ruimteverwarming.

Vacuumbuiscollectoren worden typisch in hogere temperatuurtoepassingen ingezet en voor ruimteverwarming. De absorber is geïntegreerd in een glazen gevacumeerde buis waardoor de warmteverliezen kunnen worden geminimaliseerd.

Wat zijn interessante zonneboilertoepassingen?

Zonneboilers lenen zich bij uitstek tot het opwarmen van grote hoeveelheden water in de temperatuurrange van 40-60°C. Dit gebeurt met een hoog rendement, 50-60% is realistisch en daarmee zijn ze een stuk efficiënter dan via zonnepanelen.

Opwarming van sanitair warmwater is een populaire toepassing waarbij tot 60% van de benodigde warmte kan worden geleverd door de zonneboiler. Voor een gezin met 4 personen met een gemiddeld verbruik wordt dan voorzien in 2 collectoren met 4 tot 5m² oppervlakte en een 300L boiler. Voor volgende toepassingen worden grotere installaties gebouwd.

  • Appartementen
  • Sportclubs en zwembaden
  • Ziekenhuizen en rustoorden

Indien gebouwen worden verwarmd met een laag temperatuurverwarmingssysteem zoals vloerverwarming kan gedurende en deel van het jaar bijkomend ook  de verwarming door de zonneboiler worden ondersteund. Deze systemen omvatten veelal 4 tot 6 collectoren en een buffervat met 500-800L inhoud.

Voor procestoepassingen waar de warmtevraag veelal het zonneaanbod overtreft worden systemen zonder opslagsysteem voorzien.

Van belang is dat de installatie een minimale grootte en verbruik heeft omwille van de onderhoudskost,  deze periodieke kost kan bij kleine installaties relatief zwaar doorwegen in de rentabiliteit.