Ontdek onze oplossingen voor collectieve woningen


De voordelen van warmtepompen gekoppeld aan een zonnepanelen (PV) in collectieve woningen zoals appartementen en cohousing projecten zijn gelijklopend met die voor nieuwbouwwoningen.

Linea Trovata Warmtetechniek bouwt 2 warmtepompconcepten die in deze gebouwen kunnen worden toegepast:

Individuele warmtepompen

Elke woonunit wordt voorzien van een eigen individuele compacte warmtepomp die instaat voor verwarming, koeling en warmwater. Bij een lucht/water warmtepomp is deze gekoppeld aan een buitenunit op het dak, bij bodem/water warmtepompen wordt er aangesloten op een collectieve of individuele bodemwarmtewisselaar.

Elke warmtepomp wordt gevoed via de individuele elektriciteitsmeter van de woonunit.

Deze oplossing is qua budget aangewezen in projecten met 8 tot 10 units of wanneer er geen intentie is om het beheer van een centrale installatie over te laten aan de gemeenschap, vereniging van mede-eigenaars of een derde partij.

Collectieve warmtepompen

Hierbij wordt een centrale warmtepompinstallatie opgesteld in een stookplaats bestaande uit meerdere warmtepompen, buffervaten, koelunits en een verdeelcollector met warmte- en koudemeters. Elke woonunit wordt met de centrale warmtepomp verbonden voor de levering van warmte of koude.

Voor de productie van warmwater wordt in iedere woonunit een kleine boosterwarmtepomp voorzien met boiler. Deze warmtepomp vertrekt van warmte aangeleverd door de centrale warmtepomp voor de opwarming van het warmwater.

Voor verwarming, koeling en sanitair warmwater volstaat dus slechts 1 paar leidingen tussen stookplaats en woonunit op een lage aanvoertemperatuur en dus ook met lage warmteverliezen. Dit systeem biedt een uitstekende EPB score.

Collectieve systemen worden interessant vanaf 10 units omdat ze dan prijsgunstiger dan individuele systemen zijn. Ze lenen zich tot extern beheer, maar ook investering en exploitatie door een derde partij.

Linea Trovata Warmtetechniek adviseert, dimensioneert, bouwt, onderhoudt en doet beheer van beide concepten. Wij voorzien bij collectieve systemen ook de nodige rekensheets voor de facturatie van de verbruiken.

De dimensionering gebeurt op basis van EPB informatie en plannen.

Linea Trovata Warmtetechniek biedt de volledige installatie aan van warmtebron tot afgiftesysteem, eventueel aangevuld met de zonnepanelen en levert daar ook de nodige garanties voor af. Indien gewenst kunnen ook de overige technieken samen als 1 totaalpakket worden voorzien.

Voor beide warmtepompconcepten wordt er gewerkt met een prefab skid oplossing die een efficiënte uitvoering zonder faalkosten toelaat en ook de coördinatie met andere technieken vergemakkelijkt. De nodige monitoring faciliteiten kunnen worden voorzien om prestaties op te volgen en kostenafrekening toe te laten.

Heeft u als bouwheer, ontwikkelaar of cohousinggroep interesse in een warmtepompinstallatie? Stuur ons de nodige informatie en wij maken u een voorstel!

Voor grotere collectieve systemen kunnen we kijken of een ESCO formule  via een projectvennootschap of via een van de energiecoöperatieven waar we mee samenwerken mogelijk is.