Onze oplossingen voor nieuwbouw


Nieuwbouw leent zich bij uitstek tot de integratie van een duurzame warmte en koude oplossingen. Het inzetten van bodem/water (geothermische) of lucht/water warmtepompen wordt nagenoeg in elk nieuwbouwproject overwogen en steeds meer ook gerealiseerd. Cijfers van het VEA (Vlaams Energie Agentschap) geven aan dat veel bouwers het vandaag qua E-peil al een stuk beter doen dan de norm vraagt en vaak reeds BEN (Bijna Energie Neutraal) bouwen. Vaak is de combinatie warmtepomp en zonnepanelen (PV) het hart van de installatie.

In deze projecten wordt meestal een compacte warmtepomp voorzien voor verwarming, koeling en warmwaterproductie via een ingebouwde boiler. Bij grotere bezetting of voor een hoger sanitair comfort kan ook voor een naast staande boiler worden gekozen.

Steeds wordt voor een laag temperatuur afgiftesysteem geopteerd. Vloerverwarming is in nieuwbouw in de leefruimtes standaard. In slaapkamers wordt soms voor sneller reagerende systemen zoals ventilo-convectoren, ultra lage temperatuurradiatoren of wandverwarming gekozen. In badkamers wordt de basisverwarming met vloerverwarming aangevuld met een elektrische bijverwarming enkel tijdens gebruik.

De meeste warmtepompen zijn voorzien van een koeloptie waardoor het zomercomfort in goed geïsoleerde woningen sterk kan worden verhoogd.

Standaard wordt de woning als 1 temperatuurzone geregeld door de warmtepompthermostaat. Door bijkomende zoneregelingen kunnen verschillende temperatuurzones worden gerealiseerd bijvoorbeeld een lagere temperatuur in de slaapkamers.

Omwille van de lage elektriciteitsprijs op lange termijn worden warmtepompen nagenoeg steeds gecombineerd met zonnepanelen (PV). Vanaf 2021 verdwijnt de terugdraaiende teller waardoor eigenverbruik belangrijker wordt. Door een power to heat regeling gaat bij overproductie de warmtepomp draaien en de warmte opslaan in een warmwaterboiler of buffer op verwarmingswater voor later verbruik.

In een notendop hebben warmtepompen in combinatie met zonnepanelen volgende troeven:

  • De combinatie van warmtepomp met zonnepanelen zorgt langjarig niet alleen voor een lage elektriciteitsprijs maar ook warmteprijs.
  • Warmtepompen dragen bij tot meer eigenverbruik van de zonnepanelen wat financieel interessant is.
  • Warmtepompen hebben een veel lagere CO2 uitstoot dan fossiele brandstoffen, dragen daardoor bij tot een beter klimaat en wapenen ons tegen toekomstige CO2
  • Met een warmtepomp kan je ook koelen en daarmee het zomercomfort drastisch verhogen.
  • Het verschil in investeringskost tussen een kwalitatieve ketel en lucht/water warmtepomp verlaagt waardoor de voordelen de meerkost meer en meer kunnen verantwoorden.
  • Warmtepompen verlagen het E-peil met 6 tot 10 punten. Dit levert een verlaging van de onroerende voorheffing op en verhoogt de markt- of huurwaarde van de woning.
  • In nieuwbouw is er een verplichting om een minimale hoeveelheid hernieuwbare energie te voorzien. Deze kan geheel worden ingevuld door de plaatsing van een warmtepomp of zonneboiler
  • Voor kleinere warmtepompen is er geen verplicht onderhoud. Dit bekent dat de onderhoudskost laag is en zich beperkt tot het nazicht van expansievaten, filters, controle van instellingen, enz…

Op basis van EPB gegevens en de plannen maken wij een voorstel. Bij uitvoering wordt een detail warmteverliesberekening gemaakt en wordt de retourtemperatuur van het afgiftesysteem bepaald. Beide gegevens zijn nodig de EPB aangifte later.

Linea Trovata Warmtetechniek levert de volledige installatie van warmtebron tot afgiftesysteem eventueel aangevuld met de zonnepanelen (PV) en eventueel andere technieken. Er wordt gewerkt met een prefab skid voor de warmtepomp waardoor een snelle en efficiënte uitvoering zonder faalkost wordt verzekerd. Heel wat installatiewerk kan mede door de skid in zelfbouw worden uitgevoerd.

Droomt u van een warmtepomp in uw nieuwbouwproject? Aarzel niet en stuur ons uw EPB dossier en plannen door. Wij maken er werk van!


Beelden