Onze oplossingen voor renovatie


 

In renovaties hangt de haalbaarheid om een warmtepomp toe te kunnen passen nauw samen met de mogelijkheid om de aanvoertemperatuur van het verwarmingssysteem te verlagen tot maximaal 50°C en de warmtevraag te kunnen beperken door een kwalitatieve isolatie en luchtdichtheid.

In renovatie worden meestal een lucht/water of lucht/lucht warmtepompen toegepast maar ook bodem/water toestellen behoren tot de mogelijkheden.

Wanneer het niet mogelijk is om gedurende het volledige stookseizoen te werken met lage aanvoertemperaturen kan er ook voor een hybride concept worden gekozen. De warmtepomp levert dan de warmte tot het bivalentiepunt bij 0 of -5°C buitentemperatuur en de ketel neemt bij koudere temperaturen over. Het overgrote deel van de warmte wordt dan toch nog  geleverd door de warmtepomp. Het toepassen van een gasgestookte absorptiewarmtepomp behoort ook de mogelijkheden gezien de hoge mogelijke aanvoertemperaturen tot 65°C en bijhorend hoog rendement.

Warmtepompen kunnen ook in renovaties koelen en zo het zomercomfort verhogen.

De nodige elektriciteit voor de warmtepomp kan vaak worden geleverd door de bestaande zonnepanelen (PV) met een overschot op de terugdraaiende teller wat de toepassing uiteraard financieel aantrekkelijk maakt.

In een notendop hebben warmtepompen in combinatie met zonnepanelen volgende troeven:

  • De combinatie van warmtepomp met zonnepanelen zorgt langjarig niet alleen voor een lage elektriciteitsprijs maar ook warmteprijs.
  • Warmtepompen dragen bij tot meer eigenverbruik van de zonnepanelen wat financieel interessant is.
  • Warmtepompen hebben een veel lagere CO2 uitstoot dan fossiele brandstoffen en dragen daardoor bij tot een beter klimaat en wapenen ons tegen toekomstige CO2
  • Met een warmtepomp kan je ook koelen en daarmee het zomercomfort drastisch verhogen.
  • Het verschil in investeringskost tussen een kwalitatieve ketel en lucht/water warmtepomp verlaagt waardoor de voordelen de meerkost meer en meer kunnen verantwoorden.
  • De netbeheerder voorziet een aanzienlijke subsidie voor warmtepompen in renovatie.
  • Voor kleinere warmtepompen is er geen verplicht onderhoud. Dit bekent dat de onderhoudskost laag is en zich beperkt tot het nazicht van expansievaten, filters, controle van instellingen, enz…

Het bepalen van de nodige aanvoertemperatuur bij de normbuitentemperatuur is cruciaal om er zeker van te zijn dat ook het comfort bij vriestemperaturen kan worden gehaald en daar is Linea Trovata Warmtetechniek met een sterke ontwerpkennis en de juiste tools de ideale partner voor!

Op basis van de historische verbruiken en een bezoek aan de installatie kunnen wij snel de haalbaarheid inschatten. Eens het project verder gaat wordt een detail warmteverliesberekening op ruimteniveau uitgewerkt en wordt de nodige aanvoertemperatuur bepaald. Waar nodig kan een laag temperatuur afgiftesysteem worden voorzien of sommige afgiftesystemen worden vervangen. Daarna volgt de installatie van de warmtepomp en de omschakeling. De prestaties van de warmtepompen kunnen vanop afstand worden opgevolgd.

Linea Trovata Warmtetechniek levert de volledige installatie van warmtebron tot afgiftesysteem. Renovaties zijn steeds maatwerk waar de bouwheer indien gewenst een deel van het werk kan bij uitvoeren.

Ziet u potentieel voor een warmtepompconcept in uw renovatie,  aarzel dan niet om ons te bellen, we komen graag bij langs!